Angry Building Logo

Регистрация на сграда

Вашите данни, автоматично се считат за данни на домоуправител преди Стъпка 1.

Строго препоръчително е регистрацията на сградата да се състави от домоуправителя или в негово присъствие, тъй като изисква данни, до които други лица не би трябвало да имат достъп.

Съхраняването на данните в системата е защитено и съобразно закона за GDPR.

Може да се свържете с нас на +359 895 35 35 87 или office@angrybuilding.com.